Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2013

rdzawica
Jes­teś in­te­li­gen­tną i piękną dziew­czyną - wes­tchnął jej ado­ra­tor - dlacze­go więc jes­teś samotna?
- Z po­wodu ko­lej­ności moich za­let - od­parła dziewczyna. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
rdzawica
8438 8f78
Reposted fromgifz gifz
rdzawica
Reposted fromgruetze gruetze
rdzawica
8496 cfef
Reposted fromiamstrong iamstrong
Najbadziej kochani czujemy się, gdy wiemy, że jesteśmy dla partnera źródłem radości. Co znaczą beznamiętne pochwały naszych zalet, powierzchowne i ogólne komplementy, bez jakiegokolwiek ładunku emocjonalnego? Natomiast promienny uśmiech na twarzy partnera, kiedy wchodzimy do pokoju, spojrzenie z podziwem na coś, co robimy, wyraz seksualnego pożądania czy podniecenia, zainteresowania tym, co myślimy i czujemy, niewymagające wyjaśnień zrozumienie naszych myśli i uczuć, radość z kontaktu z nami lub z samego patrzenia na nas - to środki, dzięki którym tworzy się i staje realne nasze doświadczenie widzialności i bycia kochanym. Tymi samymi środkami dajemy naszemu partnerowi podobne doświadczenie.
— Nathaniel Branden, “Psychologia romantycznej miłości”, “Widzialność i ekscytacja”
Reposted fromkonrad konrad vianienasycenie nienasycenie
rdzawica

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianienasycenie nienasycenie
rdzawica
Mogę czekać, przecież jesteś.
— Jerzy Alski "Za dużo miłości"
rdzawica

Biorę ją za rękę i to jest tak ładne, tak irracjonalne, tak oczyszczające,
tak pokonujące samego mnie..

— J.Żulczyk
Reposted frommnu mnu vianienasycenie nienasycenie
rdzawica
Chciałabym każdego dnia umieć coś w sobie zmienić, jakieś zachowanie, sposób bycia wobec innych, umieć pozwolić sobie na pewne rzeczy, innych natomiast sobie zabronić. 
— Roma Ligocka, "Czułość i obojętność"
rdzawica
Kiedyś, podczas jazdy autobusem, obserwowałem dwóch, mocno pijanych panów, którzy starali się utrzymać na nogach, trzymając się poręczy i podtrzymując wzajemnie. Stan upojenia jakoś mi nie konweniował z ich schludnym wyglądem i inteligentnymi twarzami. To wrażenie jeszcze się pogłębiło, gdy na zakręcie rzuciło ich na schodki przy drzwiach i jeden powiedział do drugiego:
- Uważaj Mietek, bo siła Coriolisa ściąga nas na bok.

— via JM
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianienasycenie nienasycenie
rdzawica
Czuję się taka wiesz, niewystarczająca. Nie wystarczająco piękna, mądra, chuda. Nie wystarczająco wystarczająca.
rdzawica
W Hamburgu w nocnych autobusach stoją półki z książkami dla pasażerów. Genialne!
— Bartek, Paragon z podróży
Reposted fromnienasycenie nienasycenie
rdzawica
8676 f352 500
Reposted fromangelene13 angelene13
rdzawica
Nie łomem, nie młotkiem
Lecz kotkiem za płotkiem
— Świnka Halinka - "Nie łomem, nie młotkiem"
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare

April 03 2013

rdzawica
Wbrew pozorom mam odrobinę delikatności i czasem jej używam.
— Reszka, "wiedźma.com.pl" Ewa Białołęcka
Reposted fromadhara adhara viakropki kropki
rdzawica
3380 c4a3
Reposted frompatt patt
rdzawica
3429 82d3
Reposted frompatt patt
rdzawica
3555 b3ce
Reposted frompatt patt
rdzawica
2845 b5fe
Reposted frompatt patt
rdzawica
8417 dc2e
Reposted frompatt patt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl